Over IIN

Het Infra-Innovatie Netwerk (IIN) is het ‘netwerk van netwerken’ voor innovaties in de Nederlandse gww-/infrasector. Het doel van IIN is infra-innovaties bevorderen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en belemmeringen voor innovaties te agenderen bij de spelers in de sector: zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Schrijf je in voor de IIN-nieuwsbrief >>
 

Schrijf je in voor de IIN-nieuwsbrief >>

IIN brengt vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies en gemeenten), aannemers, toeleveranciers en andere geïnteresseerde partijen samen.

  • Op onze netwerkevents en rondetafelbijeenkomsten ontmoeten en inspireren innovatoren uit het hele land elkaar.
  • Op ons online platform vind je het netwerk (de leden) en de kennis (bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten gedeeld) terug. Bovenal is het dé plek om elkaar doorlopend te bevragen, te stimuleren en te helpen bij infra-innovaties - van idee tot realisatie - en voor het delen van jouw kennis en ervaringen.

Het Infra-Innovatie Netwerk wordt financieel gesteund door de 12 provincies, de gemeenten Breda, Den Haag, Groningen en Zoetermeer en het Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek. CROW ondersteunt het netwerk.

Stuurgroep

De stuurgroep is het beslissende orgaan binnen het netwerk. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van IIN-deelnemers en bepaalt op hoofdlijnen de activiteiten van het netwerk. Zij wordt hierbij gevoed door de deelnemers en de uitvoerende organisatie CROW. De stuurgroep stuurt de werkzaamheden van de uitvoerende organisatie CROW aan en is de formele opdrachtgever van het netwerk.

Samenstelling Stuurgroep Infra-Innovatie Netwerk

Naam      Functie   Organisatie
Jolande Baudet-Kors      Manager Proces- en Omgevingsmanagement Bouwend Nederland
Pieter Boelhouwer        Adviseur MKB-Infra en ‘cie lid Innovatie en Duurzaamheid  MKB-Infra
Henry Bos (vz.)        Programmamanager eenheid Wegen en Kanalen  Provincie Overijssel
Chris Boudestijn    Senior adviseur infrastructuur   Gemeente Zoetermeer
Jerry van Kerkvoorde       Coördinator Team Omgevingskwaliteit  Provincie Zuid-Holland
Annemijn Kramer Teammanager afdeling uitvoering werken Provincie Gelderland
Arie Oskam      Hoofd Advies en Voorbereiding  Gemeente Houten
Peter van Riswijk     Beleidsmedewerker strategie en innovatie   Provincie Gelderland
Reinier Trommel (secr.)      Projectmanager infrastructuur   CROW
Peter-Paul van ‘t Veen         Program Director Buildings & Infrastructures TNO
Joost Visser        Hoofd afdeling Stadsingenieurs  Gemeente Groningen


Contentgroep

De contentgroep bewaakt de inhoudelijke activiteiten van het netwerk en geeft impulsen voor nieuwe producten en innovaties. 

Naam     Organisatie
Chris Munneke   Gemeente Groningen
André Houtepen     Gemeente Rotterdam
Ewald Mauritz     Gemeente Houten
Ted Heuver     Gemeente Zwolle
Reinier Trommel   CROW
Ric Vergeer     Provincie Noord-Brabant
Erwin van Klaveren     Provincie Zuid-Holland
Bart Welvaarts     De Jong Zuurmond
Felix Kok     MKB-Infra
Eric Neuteboom    emeente Zwolle


CROW faciliteert

CROW wordt aangestuurd door de stuurgroep en heeft tot taak de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk van het soort werkzaamheden voert zij die zoveel mogelijk uit met de deelnemers van het netwerk. Ook kan CROW initiatieven van het netwerk in samenwerking met anderen initiatieven uitvoeren.

Contact

Je bereikt ons via infra.innovatie@crow.nl.

Scroll naar boven